• VALNÁ HROMADA

  • HLAVNÍ VÝBOR

  • PŘEDSTAVENSTVO TJ

  • ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE

Valná hromada 

Je nejvyšším orgánem TJ a tvoří delegáti za každý oddíl

Hlavní výbor

Je výkonným orgánem TJ